Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
62.10.2

Код за КВЕД 2010

Авіаційні регулярні вантажні перевезення

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 62.10.2.
62.20.2

Код за КВЕД 2010

Авіаційні нерегулярні вантажні перевезення

Включає нерегулярні вантажні авіаперевезення.