Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
62.30.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність космічного транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 62.30.0.