Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
63.12.0

Код за КВЕД 2010

Складське господарство

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 63.12.0.