Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
63.22.0

Код за КВЕД 2010

Функціонування інфраструктури водного транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 63.22.0.