Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
63.23.0

Код за КВЕД 2010

Функціонування інфраструктури авіаційного транспорту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 63.23.0,
окрім діяльності льотних шкіл для пілотів комерційних авіаліній.