Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
63.11.0

Код за КВЕД 2010

Транспортне оброблення вантажів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 63.11.0.