Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
63.40.0

Код за КВЕД 2010

Організація перевезення вантажів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 63.40.0.