Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
55.10.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність готелів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 55.10.0