Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
55.23.0

Код за КВЕД 2010

Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.

Включає надання житла для тимчасового, переважно короткотермінового, перебування в:
  • гуртожитках вищих навчальних закладів, університетських містечках, школах-інтернатах;
  • гуртожитках для робітників-мігрантів;
  • інших засобах для розміщування, не віднесених до інших угруповань.