Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
22.15.0

Код за КВЕД 2010

Інші види видавничої діяльності

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 22.15.0.
22.22.0

Код за КВЕД 2010

Інша поліграфічна діяльність

Включає друкування марок, бланків банківських чеків, банкнот, рекламних матеріалів, торгових каталогів та інших друкованих матеріалів, не віднесених до інших угруповань.
72.40.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність, пов'язана з банками даних

Включає видання баз даних та інших видань, не віднесених до інших угруповань, у режимі он-лайн.