Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.11.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво фільмів

Включає допоміжну діяльність, таку як дублювання телепередач, тощо, зокрема, поствиробничу діяльність у сфері виробництва телепередач.