Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
92.13.0

Код за КВЕД 2010

Демонстрація кінофільмів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 92.13.0.