Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
64.20.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність зв'язку

Включає:
  • діяльність у сфері радіозв'язку;
  • надання доступу до мережі Інтернет оператором безпроводової інфраструктури.
92.20.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

Включає:
  • розповсюдження програм кінцевим споживачам через безпроводову мережу електрозв'язку.