Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
72.10.0

Код за КВЕД 2010

Консультування з питань інформатизації

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 72.10.0.
72.22.0

Код за КВЕД 2010

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

Включає аналіз потреб і проблем користувачів, консультування щодо прийняття найкращого рішення.