Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
72.30.0

Код за КВЕД 2010

Оброблення даних

Включає експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам.