Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
30.02.2

Код за КВЕД 2010

Монтаж і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устатковання для оброблення інформації

Включає установлення персональних комп'ютерів та периферійного устатковання підприємствами-виробниками.
72.22.0

Код за КВЕД 2010

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення

Включає установлення програмного забезпечення за винагороду.
72.60.0

Код за КВЕД 2010

Інша діяльність у сфері інформатизації

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 72.60.0, якщо такі були.