Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
72.40.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність, пов'язана з банками даних

Включає діяльність, пов'язану із порталами пошуку в мережі Інтернет.