Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.11.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність центрального банку

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.11.0.