Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.12.0

Код за КВЕД 2010

Інше грошове посередництво

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.12.0.
Включає також:
  • діяльність, пов'язану з виконанням доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, у тому числі розрахунково-касове обслуговування населення, включаючи виплату державних пенсій та грошових допомог, іншу фінансову діяльність, що здійснюється операторами поштового зв'язку.