Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.23.0

Код за КВЕД 2010

Інше фінансове посередництво

Включає діяльність фінансових холдингових компаній.
74.15.0

Код за КВЕД 2010

Управління підприємствами

Включає діяльність фінансових холдингових компаній, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи дочірніх підприємств, але не залучені до керування ними.