Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.23.0

Код за КВЕД 2010

Інше фінансове посередництво

Включає діяльність довірчих товариств, траст-фондів, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та інших фінансових посередників.