Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.21.0

Код за КВЕД 2010

Фінансовий лізинг

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 65.21.0.