Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
65.22.0

Код за КВЕД 2010

Надання кредитів

Включає надання факторингових послуг.
65.23.0

Код за КВЕД 2010

Інше фінансове посередництво

Включає інше фінансове посередництво, пов'язане, в основному, з розміщенням фінансових коштів (крім надання позик).