Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
66.03.0

Код за КВЕД 2010

Інші послуги у сфері страхування

Включає страхування, крім страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення.