Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
66.01.0

Код за КВЕД 2010

Страхування життя та накопичення

Перестрахування життя з або без наявності елементу істотних заощаджень
66.02.0

Код за КВЕД 2010

Недержавне пенсійне забезпечення

Перестрахування пов'язане з пенсійним забезпеченням
66.03.0

Код за КВЕД 2010

Інші послуги у сфері страхування

Перестрахування не пов'язане зі страхуванням життя