Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
67.11.0

Код за КВЕД 2010

Управління фінансовими ринками

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 67.11.0,
зокрема, діяльність фондових і товарних бірж.