Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
67.12.0

Код за КВЕД 2010

Біржові операції з фондовими цінностями

Включає біржові операції на ринках фінансових послуг від імені інших осіб (наприклад, послуги біржових маклерів) та пов'язана з цим діяльність.
67.13.0

Код за КВЕД 2010

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Включає діяльність пунктів обміну валют.