Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
67.12.0

Код за КВЕД 2010

Біржові операції з фондовими цінностями

Включає здійснення депозитарної діяльності зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів, у т.ч. ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
67.13.0

Код за КВЕД 2010

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 67.13.0,
окрім діяльності пунктів обміну валют.