Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
67.20.0

Код за КВЕД 2010

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Включає діяльність страхових агентів (страхових посередників) з рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладанням та виконанням договорів страхування, у тому числі оформленні всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування.