Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
67.12.0

Код за КВЕД 2010

Біржові операції з фондовими цінностями

Включає діяльність компаній з управління активами (інвестиційним портфелем).