Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
70.12.0

Код за КВЕД 2010

Купівля та продаж власного нерухомого майна

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 70.12.0.