Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
70.31.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність агентств нерухомості

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 70.31.0.
Включає також надання за винагороду або на основі контракту консультаційних послуг та послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані із його купівлею, продажем або наданням в оренду.