Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
70.32.0

Код за КВЕД 2010

Управління нерухомим майном

Включає діяльність агентств зі стягування орендної плати.