Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.12.0

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.12.0.