Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.14.0

Код за КВЕД 2010

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Включає діяльність у сфері зв'язків із громадськістю (надання рекомендацій, управлінської або практичної допомоги підприємцям та державним службам).