Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.20.1

Код за КВЕД 2010

Діяльність у сфері інжинірингу

Включає діяльність у галузі архітектури.