Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.30.0

Код за КВЕД 2010

Технічні випробування та дослідження

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.30.0.