Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
73.10.1

Код за КВЕД 2010

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Включає дослідження та експериментальні розробки в галузі біотехнологій.