Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
73.10.1

Код за КВЕД 2010

Дослідження і розробки в галузі природничих наук

Включає:
  • систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі природничих наук, крім біотехнології, (математиці, фізиці, астрономії, хімії, біології, медицині, геології, географії, сільському господарстві тощо);
  • багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі природничих наук.
73.10.2

Код за КВЕД 2010

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

Включає:
  • систематичне вивчення і творчі зусилля за видами досліджень та розробок у галузі технічних наук (енергетиці, транспорті та зв'язку, будівництві та архітектурі, добувній, переробній промисловості тощо);
  • багатогалузеві дослідження і розробки переважно у галузі прикладних технічних наук.