Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.40.0

Код за КВЕД 2010

Рекламна діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.40.0,
окрім представлення рекламної продукції у засобах розповсюдження реклами, надання місця для реклами.