Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.13.0

Код за КВЕД 2010

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 74.13.0.