Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
85.20.0

Код за КВЕД 2010

Ветеринарна діяльність

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 85.20.0.