Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
71.10.0

Код за КВЕД 2010

Оренда автомобілів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 71.10.0.