Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
71.31.0

Код за КВЕД 2010

Оренда сільськогосподарських машин та устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 71.31.0.