Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
71.32.0

Код за КВЕД 2010

Оренда будівельних машин та устатковання

Включає:
  • надання в оренду та операційний лізинг будівельних машин та устатковання без обслуговуючого персоналу;
  • надання в оренду будівельних риштовань та робочих платформ без послуги з їх встановлення і демонтажу.