Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
71.33.0

Код за КВЕД 2010

Оренда офісних машин та устатковання, включаючи обчислювальну техніку

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 71.33.0.