Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
71.22.0

Код за КВЕД 2010

Оренда водних транспортних засобів та устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 71.22.0.