Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.87.0

Код за КВЕД 2010

Надання інших комерційних послуг

Включає:
  • лізинг нефінансових нематеріальних активів;
  • діяльність з передачі невиключного права на використання знака для товарів і послуг юридичним особам, передачі прав на використання технічних умов з виготовлення продукції юридичним та фізичним особам.