Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.50.0

Код за КВЕД 2010

Підбір та забезпечення персоналом

Включає забезпечення та керування трудовими ресурсами на тривалій основі.