Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
74.85.0

Код за КВЕД 2010

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

Включає комплексну секретарську діяльність.